Księgi Handlowe

  Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • ustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
  • sporządzenie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS,
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości
  • niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie zeznań rocznych,
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • slide
 • slide

Nasze kwalifikacje

 • 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

 • Certyfikat Księgowy wydany przez MF

 • Obowiązkowe ubezpieczenia

 • Dodatkowe ubezpieczenia

Misja


Naszą misją jest usprawnianie działania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez efektywne doradztwo i profesjonalne wsparcie księgowe. Pragniemy sprostać wszelkim wymaganiom naszych klientów, dostarczając usługi najwyższej jakości.