Księgi Podatkowe

  Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu obejmuje:

  • dokonujemy zapisów w PKPiR oraz książce ewidencji ryczałtu,
  • prowadzimy ewidencję wyposażenia,
  • prowadzimy ewidencję VAT, i sporządzamy deklaracje VAT i przekazujemy do US,
  • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki,
  • sporządzamy plan amortyzacji oraz prowadzimy ewidencję środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych.
 • slide
 • slide

Nasze kwalifikacje

 • 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

 • Certyfikat Księgowy wydany przez MF

 • Obowiązkowe ubezpieczenia

 • Dodatkowe ubezpieczenia

Misja


Naszą misją jest usprawnianie działania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez efektywne doradztwo i profesjonalne wsparcie księgowe. Pragniemy sprostać wszelkim wymaganiom naszych klientów, dostarczając usługi najwyższej jakości.