Wnioski do ZUS i US w K-nie

Nr konta urzędu miasta Kościerzyna
US Wniosek o wydanie zaświadczenia
ZUS Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Kadry

Karta ewidencyjna wyposażenia
Kwestionariusz osobowy pracownika
Kwestionariusz osobowy zleceniobiorcy
Oświadczenie do Akt - konto bankowe
Oświadczenie pracownika o podwyższonych KUP
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi
Oświadczenie rodzica dziecka do lat 4.
Pit 2
Skierowanie na badania lekarskie

ZUS

Formularz Z-3
Formularz Z-3b
Formularz Z-15
Wniosek pracownika o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zus kwestionariusz osobowy
Zus przywrócenie terminu płatności